Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
Strateji ve Değerlerimiz

Sürekli gelişmek ve geliştirmek,

Toplumsal faydayı göz önünde bulundurmak,

Eğitimde fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı kalmak,

Bilimsel konularda araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek,

Akademik çalışmalarda açıklık ve hesap verebilirlik ilkesiyle hareket etmek,

Bütün akademik faaliyetlerde bilimsel ahlakı esas alarak evrensel bir vizyon ortaya koymak.

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı