Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
Enstitü İdari Personeli

 

                                 

                                             Akif TETİK

                                                      Enstitü Sekreteri

                                                                               

                                            Burcu KILIÇ                                                             

                                       Müdür Sekreteri                                                    

                                        

          Abdil ÜNAL                                                         Hayati YETİK        

           Öğrenci İşleri                                                         Mutemet

 

  

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı