Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tez Savunma Sınavı Prosedürü

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tez Savunma Sınavı öncesi ve sonrasında izlencek

Tez Savunma Sınavı Prosedürü

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı