Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
Yeni Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28.11.2016 Tarih ve 29902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı