Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
2016-2017 GÜZ Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Jürileri ve Tarihleri
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Dönemi
 
Doktora Yeterlik Sınavı Jürileri ve Tarihleri EK'te sunulmuştur.
2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı