Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri
BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI 
BANKACILIK VE SİGORTACILIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
 
Bankacılık ve Sigortacılık Tezli Yüksek Lisans Programı Finansal Kurumlar, Bankacılık, Sigortacılık, Finans Matematiği, Sigorta Matematiği, Finansal Piyasalar ve Risk Yönetimi bilim dallarını içermektedir.
 
Bankacılık ve Sigortacılık Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı; lisans programını tamamlayan adayların finansın alt dalları olan bankacılık ve sigortacılık alanlarında uzmanlaşmasını sağlamaktır. Ayrıca programın, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar, sigorta şirketleri, acenteler gibi şirketlerin yanı sıra üst düzey banka ve sigorta kuruluşlarına istihdam sağlamak, bu alanlarda akademik kariyer yapmayı hedefleyen akademisyenlere ve sektör uzmanlarına yol gösterici olmak, teori ve pratiği buluşturmak gibi amaçları mevcuttur. 
Hedeflenen bu amaçların son yıllarda piyasaların entegrasyonu ve küreselleşme olgusu ile birlikte daha fazla önem kazandığı görülmüş ve önümüzdeki yıllarda da bu önemin artması beklenmektedir. Bankacılık ve sigortacılığın ülke ekonomisinin gelişimini gösteren önemli göstergeler olması ve ekonomi içindeki önemi nedeniyle sigortacılık lisansüstü eğitiminin teorik eğitimin yanı sıra uygulama ağırlıklı bir eğitim olması gerekmektedir. 
Bu kapsamda Bankacılık ve Sigortacılık Tezli Yüksek Lisans Programı bünyesinde Türk Sigorta Sektörü’nde birçok sigorta şirketi ve acente tarafından kullanılan Sofis Ultimate paket programlarının öğretilmesi de yer almaktadır. Ayrıca bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde geniş tecrübeleri olan uzman kişilerden de destek alınması hedeflenmektedir.
 
Programın süresi 2 yıldır. Mezunlara “Bankacılık ve Sigortacılık Bilim Uzmanı” unvanı verilir. Bankacılık ve Sigortacılık yüksek lisans programından mezun olanlar edindikleri meslek bilgilerini daha da geliştirerek bankacılık ve sigortacılık sektörlerini ilgilendiren sorunlara çözüm yolları sunabilir. Bu süreç içinde insanlarla iyi iletişim kurabilen, kendisini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olarak iş hayatına atılabilir ve aktif görev alabilir. Bunun yanı sıra çeşitli konular arasında bağlantıları kurarak yorumlayabilme bilgisi ve yetisine sahip olan mezunlar günümüzün ülke, bölge ve dünya sorunlarını çözümleme, yorumlama ve tedbir alma konularında da beceri sahibi olabilirler.
 
Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri
 

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal Yönetim ve Finansal Analiz

Sigorta Branşları ve Bireysel Emeklilik Sistemi  

Temel Bankacılık Uygulamaları

Banka Muhasebesi

Türkiye Ekonomisi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı