Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
Doktora Formları

Yeterlik Sınavı

 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

PDF WORD

 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

PDF WORD

 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

PDF WORD

 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Soruları Kağıdı

PDF WORD

 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Soruları Kağıdı

PDF WORD

Tez 

 Doktora Tez Ara Rapor Hazırlama Formu

PDF WORD

 Doktora Tez Ara Rapor Değerlendirme Tutanağı

PDF WORD

 Doktora Tez Danışmanı Öneri  / Değişikliği Formu

PDF WORD

 Doktora TEZ İzleme Komitesi Öneri Formu

PDF

WORD

 Doktora TEZ Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı Formu

PDF WORD

Tez Savunma Sınavı Öncesi

Doktora Tez Orijinallik Raporu

PDF WORD

Doktora TEZ Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

PDF WORD

Doktora TEZ Savunma Sınavı Jüri Ön Teslim Formu

PDF WORD

Doktora Tez Ön Kontrol Teslim Formu

PDF WORD

 Doktora Yayın Koşulu Onay Formu

PDF

WORD

Tez Savunma Sınavı Sonrası

Doktora TEZ Savunma Sınav Tutanağı

PDF WORD

Doktora TEZ Savunma Sınavı Jüri Onay Formu

PDF WORD

Doktora TEZ Teslim Formu

PDF WORD

 

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı