Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
GENEL BİLGİLER

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirlendiği şekli ile enstitüler, üniversitelerin fakültelerinde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten yükseköğretim kurumlarıdır.

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;  29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun'un ek 81/ç maddesi uyarınca kurulmuş, 2008-2009 Güz Eğitim-Öğretim yılında hizmete başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsünün amacı; Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün temel amacı; çeşitli bilim-sanat dallarında ve  sosyal bilimler alanında Yüksek Lisans/ Doktora ve Sanatta Yeterlik programları açarak, Sosyal Bilimler alanında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesindeki lisansüstü eğitimi sürdürmektir.  Enstitü, bilimsel gelişmeleri de takip ederek sürdürdüğü lisansüstü çalışmalar sırasında üst düzeyde bilimsel çalışmalar yapıp, teşvik etmek, bilgi üreterek, ulusal gelişme ve kalkınmaya da destek vermektedir. Ayrıca yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını, kamu kuruluşlarında, işletmelerde ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda görevli 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarını, yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir. Enstitü Yönetimi; açıklık, paydaşlarla eşgüdüm ve tolerans ilkesine sadakat, yatay ve dikey anlamdaki iletişim kanallarının sonuna kadar açık tutulması, bilimsel etik ve evrensel değerlere saygı ve kurum bilincini yerleştirme prensiplerini benimsemiştir.

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı